Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2021

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2021

Vyvěšeno dne: 9. 4. 2021

Sejmuto dne:11. 5.2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení č. MeUPB 27078/2021/OŽP/Dum

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení č. MeUPB 27078/2021/OŽP/Dum, čistírna odpadních vod - obecní úřad

Vyvěšeno dne: 2. 3. 2021

Sejmuto dne: 21. 3. 2021

Sčítání lidu 2021

Oznámení o sčítání lidí 2021

 

 

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.