Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky

OVZ č. 1/2008, o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2008


Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 7/2021, vyvěšeno dne: 1. 10. 2021, sejmuto dne: 15. 10. 2021