Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky

OVZ č. 1/2008, o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2008


Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 1/2020, vyvěšeno dne: 25. 1. 2020, sejmuto dne: 9. 2. 2020

Usnesení č. 12/2019, vyvěšeno dne: 4. 1. 2020, sejmuto dne: 18. 1. 2020

Usnesení č. 11/2019, vyvěšeno dne: 1. 12. 2019, sejmuto dne: 4. 1. 2020