Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky

OVZ č. 1/2008,

o místním poplatku ze psů

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1/2017 vyvěšeno dne: 22. 1. 2017  , sejmuto dne: 6. 2. 2017

Usnesení č. 2/2017 vyvěšeno dne: 24. 2. 2017, semuto dne: 12. 3. 2017

Usnesení č. 3/2017 vyvěšeno dne: 24. 3. 2017, sejmuto dne: 8. 4. 2017

Usnesení č. 4/2017 vyvěšeno dne: 14. 4. 2017, sejmuto dne: 1. 5. 2017

Usnesení č. 5/2017 vyvěšeno dne: 8. 5. 2017, sejmuto dne: 25. 5. 2017