Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazné vyhlášky

OVZ č. 1/2008, o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2008


Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 8/2020, vyvěšeno dne: 28. 7. 2020, sejmuto dne: 14. 8. 2020

Usnesení č. 7/2020, vyvěšeno dne: 17. 6. 2020, sejmuto dne: 1. 7. 2020