Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Dopis hejtmanky Středočeského kraje

Pracovní nabídka

Ekologická likvidace vozidel

odběr vzorků biologického materiálu

dokument ke stažní zde

Obecně závazné vyhlášky

OVZ č. 1/2008,

o místním poplatku ze psů

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 7/2016 vyvěšeno dne: 4. 11. 2016, sejmuto dne: 18. 11. 2016

Usnesení č. 8/2016 vyvěšeno dne: 4. 12. 2016, sejmuto dne: 19. 12.2016

Usnesení č. 9/2016 vyvěšeno dne: 21. 12. 2016, sejmuto dne: 7. 1. 2017

Usnesení č. 1/2017 vyvěšeno dne: 22. 1. 2017  , sejmuto dne: 6. 2. 2017

Usnesení č. 2/2017 vyvěšeno dne: 24. 2. 2017, semuto dne: 12. 3. 2017