Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Výsledek volby Prezidenta ČR 2018

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Oznámení o konání voleb Prezidenta České republiky

1. zasedání okrskové volební komise

Veřejná vyhláška MěÚPB 94956/2017 - rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k pozemku

Veřejná vyhláška MěÚPB 94956/2017 - rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k pozemku

Volba prezidenta - zapisovatel

Volba prezidenta - volební okrsek