Oznámení, Usnesení zastupitelstva, Vyhlášky a nařízení obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 6/2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostřední - D4

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5/2018

Oznámení - dokumentace vlivu záměrů D4

Odkaz zde

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2018

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí zde

Veřejná vyhláska - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území BUKOVANY U KOZÁROVIC

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území BUKOVANY U KOZÁROVIC - zde.

Zpráva o výsledku hospodaření a závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno dne: 1. 3. 2018

Sejmuto dne:24. 3. 2018

 

 

Závěrečný účet za rok 2017

Vyvěšeno dne: 1. 3. 2018