Zubní pohotovost a návštěvy v ON Příbram

Zubní pohotovost

 Společně s návratem života k normálu se do standardního režimu vrací i zubní pohotovost. Ta bude ve všední den naposledy otevřena ve středu 20. května. Po tomto datu bude opět fungovat jen o sobotách, nedělích a státních svátcích v době od 8 do 14 hodin.

 

Od pondělí jsou dovoleny návštěvy v ON Příbram

Po dlouhých týdnech čekání budou moci pacienty v naší nemocnici opět navštívit jejich blízcí. Návštěvy na všech odděleních kromě LDN a oddělení ošetřovatelské péče (OŠP) budou možné od pondělí 25. května. LDN a OŠP se návštěvám otevřou na začátku června, pokud do té doby nedojde ke zhoršení epidemiologické situace. Pro všechny návštěvy ale platí několik podmínek. Patří mezi ně:

- S příznaky respiračního onemocnění je návštěva zakázána

- Při vstupu na oddělení si musíte dezinfikovat ruce

- Celou dobu návštěvy musíte mít nasazenou roušku

- Musíte dodržovat odstup 2 metrů

- Musíte minimalizovat fyzický kontakt

- Na návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby