Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1/2017 vyvěšeno dne: 22. 1. 2017  , sejmuto dne: 6. 2. 2017

Usnesení č. 2/2017 vyvěšeno dne: 24. 2. 2017, semuto dne: 12. 3. 2017

Usnesení č. 3/2017 vyvěšeno dne: 24. 3. 2017, sejmuto dne: 8. 4. 2017

Usnesení č. 4/2017 vyvěšeno dne: 14. 4. 2017, sejmuto dne: 1. 5. 2017

Usnesení č. 5/2017 vyvěšeno dne: 8. 5. 2017, sejmuto dne: 25. 5. 2017

Usnesení č. 6/2017 vyvěšeno dne: 21. 7. 2017, sejmuto dne: 6. 8. 2017

Usnesení č. 7/2017 vyvěšeno dne: 25. 8. 2017, sejmuto dne: 10. 9. 2017

Usnesení č. 8/2017 vyvěšeno dne: 26. 9. 2017, sejmuto dne: 26. 11. 2017

Usnesení č. 9/2017 vyvěšeno dne: 24. 11. 2017, sejmuto dne: 10. 12. 2017

Usnesení č. 10/2017 vyvěšeno dne: 22. 12. 2017, sejmuto dne: 7. 1. 2018

Příloha 1 k usnesení č. 1/2017

Usnesení č. 1/2018 vyvěšeno dne: 9. 2. 2018, sejmuto 25. 2. 2018

Příloha - souhlas pozemek