Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 7/2016 vyvěšeno dne: 4. 11. 2016, sejmuto dne: 18. 11. 2016

Usnesení č. 8/2016 vyvěšeno dne: 4. 12. 2016, sejmuto dne: 19. 12.2016

Usnesení č. 9/2016 vyvěšeno dne: 21. 12. 2016, sejmuto dne: 7. 1. 2017

Usnesení č. 1/2017 vyvěšeno dne: 22. 1. 2017  , sejmuto dne: 6. 2. 2017

Usnesení č. 2/2017 vyvěšeno dne: 24. 2. 2017, semuto dne: 12. 3. 2017

Usnesení č. 3/2017 vyšeno dne: 24. 3. 2017, sejmuto dne: 8. 4. 2017

Usnesení č. 4/2017 vyšeno dne: 14. 4. 2017, sejmut dne: 1. 5. 2017