Info
Přihlášení

Záměr směny pozemků

Záměr směny pozemků s částečnou úhradou - parc. č. 551/7, 551/10 a 107/4 v k. ú. Holušice u Kozárovic.