Info
Přihlášení

Záměr - prodej části pozemku parc. č. 157/7 v kat. území Holušice u Kozárovic

Záměr - prodej části pozemku parc. č. 157/7 v kat. území Holušice u Kozárovic