Info
Přihlášení

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 2012

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje


Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 27. června 2012 volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 224/2012.


Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek 12. října 2012 od 14:00h do 22:00h hodin a
v sobotu 13. října 2012 od 8:00h do 14:00h.


Místem konání volbe ve volebním okrsku č. 1 Bukovany je zasedací místnost obecního úřadu Bukovany, Bukovany 40. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti danými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Ve dnech voleb vydá na žádost voliče okrsková volební komise chybějící nebo jinak hlasovací listy nové.


Městský úřad Příbram informuje


Ve dnech voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 12. – 13. října 2012 bude zajištěna služba na MěÚ Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram: pátek 14.00 – 22.00 hod sobota 8.00 – 14.00 hod na adrese ul. gen. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), v Příbrami I, 1. patro - odd. občanských průkazů a cestovních dokladů tel. 318 402 587 a odd. evidence obyvatel – ohlašovna – tel. 318 402 584. K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu předloží 2 současné fotografie, rodný list (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100,-- Kč). Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 hod a v sobotu do 13.30 hod. Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení) může volit na platný cestovní pas.

MěÚ Příbram odbor organizační a vnitřních věcí