Info
Přihlášení

Veřejné setkání s občany

P O Z V Á N K A

na veřejné setkání s občany

obce Bukovany,

 

které se uskuteční

 

dne 20. 11. 2014 v 18:00 hod.

v obecním úřadu Bukovany

 

Program:

1.      Zahájení.

2.      Informace o jmenování správce obce.

3.      Postavení správce obce, oprávnění, působnost.

4.      Zabezpečení činnosti obce do doby zvolení zastupitelstva obce.

5.      Informace k volbám do zastupitelstva obce Bukovany.

6.      Různé.

7.      Dotazy občanů.

8.      Závěr.

 

Setkání s občany svolává správce obce Mgr. Rostislav Kubík, který byl do této funkce jmenován ministrem vnitra v souladu s ustanovením § 98, odst. 1, zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

V Bukovanech dne 3. 11. 2014

Mgr. Rostislav Kubík
správce obce