Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákona“) zveřejňuje povinný subjekt Obec Bukovany výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:


a) počet podaných žádostí o informace 0


b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0


c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0


d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0


e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Výroční zpráva 2020 v .doc.

 

Výroční zpráva za rok 2019

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákona“) zveřejňuje povinný subjekt Obec Bukovany výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:


a) počet podaných žádostí o informace 1


b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0


c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0


d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0


e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Výroční zpráva 2019 v .doc.