Výbory, komise

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce č. 1/2015, dne 26. února 2015, byli navrženi a zvoleni předsedové a členové finančního výboru, kontrolního výboru a stavební komise.

Finanční výbor

předseda: Lukáš Voska

členové:Bc. Vratislav Šrajer, DiS., Martin Matějovský


Kontrolní výbor

předseda: Hana Pivoňková

členové: Pavel Kuchař, Anna Macounová


Stavební komise

předseda: Lubor Vopat

členové: Josef Kavka, Jaroslav Slavík ml.