Výbory, komise

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce č. 8/2018, dne 30. října 2018, byli navrženi a zvoleni předsedové finančního výboru, kontrolního výboru a stavební komise.

Finanční výbor

předseda: Lubor Vopat

členové: Hana Pivoňková, Martin Matějovský


Kontrolní výbor

předseda: Bc. Vratislav Šrajer, DiS.

členové: David Sládek, Pavel Kuchař


Stavební komise

předseda: Jaroslav Slavík

členové: Martin Slavík, Dr. Gábor Mészáros