Svoz komunálního odpadu

V roce 2017 budou nadále zajišťovat svoz komunálního odpadu Technické služby města Příbrami, p. o.

Cena pro kombinovaný svoz, tj. 1x 14 dní v létě a 1x 7 dní v zimě je stanovena na Kč 1200,-.
Cena za svoz 1x 14 dní celoročně Kč 650,-.
Jednorázová známka Kč 50,-

Dochází však ke změně platby a vyzvednutí známky na rok 2017, které budou probíhat na OÚ Bukovany. Platbu je možné provést hotově, popř. předem na číslo účtu 0045823211/0100, do poznámky pro příjemce uveďte "Platba SKO" a Vaše jméno. Oznámení o platbě popř. elektronické potvrzení o platbě zašlete na email bukovanypb@seznam.cz.


Známky je možné zakoupit, popř. vyzvednout po předchozí platbě dne 24. 2. 2017 od 9:30 do 11:00, nebo 3. 3. 2017 od 11:30 do 13:00, na obecním úřadě, popř. dle telefonické dohody u místostarosty, Jiřího Macouna, tel. 604 75 11 10.