Info
Přihlášení

Strategie rozvoje MAS Podbrdsko

Obec Bukovany patří do působnosti Místní akční skupiny Podbrdsko, která právě intenzivně připravuje svoji integrovanou rozvojovou strategii, která bude v aktuálním programovacím období EU 2014-2020 důležitým nástrojem pro zajištění přísunu evropských finančních prostředků do našeho regionu. Snahou MAS Podbrdsko je, aby součástí uvedené integrované strategie byly smysluplné a pro náš region přínosné projekty.

Pomozte přinést do našeho regionu důležité finance k zlepšení života v našem chudém kraji! Zapojte se do přípravy strategie tím, že nám zašlete své projektové záměry, které budou do nové strategie začleněny.

Projektové návrhy může předkládat každý, kdo provozuje svoji činnosti (podnikatelskou, neziskovou) na území MAS Podbrdsko. Možnost předkládat projektové záměry je otevřena všem subjektům, které působí na našem území. Všechny projektové záměry budou pečlivě vyhodnoceny a zpracovány do integrované rozvojové strategie MAS.

K zaslání Vašich projektových záměrů můžete využít formulář (viz zde), který je možno zaslat poštou na adresu:JANA FILINOVÁ, RYBOVA 770, 26242 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM nebo naskenované e-mailem na maspodbrdsko@seznam.cz Formulář lze rovněž vyplnit on-line na internetových stránkách http://mojeanketa.cz/pruzkum/229074575/1/ popř. facebooku (Místní akční skupina Podbrdsko).

Aby mohly být Vaše projektové záměry zpracovány, zašlete je nejpozději do 31.5.2014.