Spolky a organizace

V obci vykonává činnost spolek rybářů, který se stará o dva rybníky - Kovárný v Bukovanech a Veselý v Sedlečku.

Foto výlov Kovárný.

Občasnké sdružení BREZINA, jehož hlavním cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí nejen v naší obci, ale i v blízkém okolí. Zásadním způsobem se o. s. zasloužilo o zamítnutí výstavby větrných elektráren v katastru naší a okolních obcí.

 

Kamarádi Honzíka z Pomuka, r. s. - hlavním cílem je zvelebování obce.

Předseda výboru: Bc. Petr Sojka, Bukovany 20