Projekty a záměry

Plánované a realizované projekty a dlouhodobé záměry v rámci rozvoje obce:

- výměna oken na budově OÚ (2009)

 - znak a vlajka obce (2010)

- asfaltová stání pro kontejnery na tříděný odpad (2011)

- posezení před pohostinstvím (2011)

- oprava asfaltových komunikací (2014)

- obnova sochy Sv. Jana Nemomuckého

- oprava kapličky Bukovany

- oprava kapličky Holušice

- revitalizace ovocné aleje "Hlinovka" (započato 2018)

- bezbariérový přístup na OÚ a zateplení budovy

- přístavba na budově OÚ - sklad a vytvoření 2 bytů

- rozhledna na "Hájku"

- revitalizace Ovčína (od roku 2016 kombinace kosení s pastvou)

- čištění odpadních vod v obci (započato 2019)

- dětské hřiště (2021)

- cyklostezka

- výměna elektro rozvodů a částečná výměna nábytku v zasedací místnosti (2011)

- modernizace osvětlení (započato 2018)

- rekonstrukce místních komunikací

- vyčištění rybníku Kovárny a oprava hráze

- vyčištění rybníku Veselý (2021)

 

Strategický rozvojový plán, schválený dne 28. 11. 2019.

Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.