Projekty a záměry

Plánované a realizované projekty a dlouhodobé záměry v rámci rozvoje obce:

- výměna oken na budově OÚ (2009)

- znak a vlajka obce (2010)

- asfaltová stání pro kontejnery na tříděný odpad (2011)

- posezení před pohostinstvím (2011)

- oprava asfaltových komunikací (2014)

- obnova sochy Sv. Jana Nemomuckého

- oprava kapličky

- revitalizace ovocné aleje "Hlinovka"

- bezbariérový přístup na OÚ a zateplení budovy

- rozhledna na "Hájku"

- odkanalizování obce

- dětské hřiště

- cyklostezka

- výměna elektro rozvodů a částečná výměna nábytku v zasedací místnosti (2011)