Info
Přihlášení

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání - OÚ Milín, st. úřad, č. j. 3075/2019/MIL/SU-5/P