Info
Přihlášení

Odvolání období déletrvajícího sucha

http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/hejtman-stredoceskeho-kraje-milos-petera-odvolal-obdobi-deletrvajiciho-sucha