Obecně závazné vyhlášky

OVZ č. 1/2008, o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2008

Sejmuto dne: 1. 1. 2009


OVZ č. 1/2011, o symbolech obce

Vyvěšeno dne: 19. 2. 2011

Sejmuto dne: 17. 3. 2011

 

OVZ č. 1/2016, o nočním klidu

Vyvěšeno dne: 21. 9. 2016

Sejmuto dne: 26. 10. 2016


OVZ č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovany

Vyvěšeno dne: 18. 8. 2017

Sejmuto dne: 2. 9. 2017

OVZ č. 1/2018 - Požární řád

příloha č. 1

příloha č. 2

Vyvěšeno dne: 18. 8. 2018

Sejmuto dne:2. 9. 2018

OVZ č. 2/2018 - o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Vyvěšeno dne: 18. 8. 2018

Sejmuto dne: 2. 9. 2018