Obecně závazné vyhlášky

OVZ č. 1/2008,

o místním poplatku ze psů

vyvěšeno dne:  31. 10. 2008 sejmuto dne: 1. 1. 2009

OVZ č. 1/2011,

o symbolech obce

vyvěšeno dne: 19. 2. 2011 sejmuto dne: 17. 3. 2011

OVZ č. 2/2016,

o nakládání s komunálním odpadem

vyvěšeno dne
19. 12. 2016
sejmuto dne:
 12. 1. 2017

OVZ č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovany

Vyvěšeno dne: 18. 8. 2017

Sejmuto dne: