Koronavir Covid-19

Usnesení vlády České republiky č. 429/2020

Rozhodnutí hejtmaky Stř. kraje 11/2020  

Usnesení vlády České republiky č. 424 - 426/2020  

Usnesení vlády České republiky č. 421/2020  

Usnesení vlády České republiky č. 416 - 420/2020  

Rozhodnutí hejtmaky Stř. kraje 10/2020

Usnesení vlády České republiky č. 407 a 414/2020,

Nařízení Krajské hygienické stanice č. 8/2020

Usnesení vlády České republiky č. 398 a 402/2020,

Nařízení Krajské hygienické stanice č. 7/2020

Usnesení vlády České republiky č. 391 a 392/2020, o vyhlášení nouzového stavu

Výzva Oblastní nemocnice Příbram

Nařízení Krajské hygienické stanice č. 6/2020

Nažízení Krajské hygienické stanice č. 5/2020


Zájemci z řad občanů obce, kteří mají zájem o desinfekci na ruce a roušky, si je mohou po předchozí dohodě na tel. 723252523 nebo emailu bukovanypb@seznam.cz, vyzvednout na obecním úřadě.

Jak nakládat s odpady

 

Odběrové centrum Příbram

 

Mimořádná opatření

 

Opatření obecné povahy 

Mimořádné opatření - uzavření obchodů

Mimořádné opatření - prodloužení zákazu prodeje

Mimořádné opatření - nošení roušek 

Mimořádné opatření - uzavření obchodů

Mimořádné opatření - zákaz následné péče

Mimořádné opatření - omezení prodeje

Mimořádné opatření - nákupní doba pro seniory

Mimořádné opatření - nákupní doba pro seniory

Mimořádné opatření - volný pohyb osob

 

 


Usnesení vlády

Usnesení Vlády ČR č. 212 - 213

Usnesení Vlády ČR č. 211

Usnesení Vlády ČR č. 207 - 210

Usnesení Vlády ČR č.  205- 206

Usnesení Vlády ČR č. 193 - 198

Usnesení Vlády ČR č. 178 - 179

Usnesení Vlády ČR č. 177

 Usnesení Vlády ČR č. 172 - 174

Usnesení Vlády ČR č. 159 - 161

Usnesení Vlády ČR č. 156 - 158

Usnesení Vlády ČR č. 154 - 155

Usnesení Vlády ČR č. 150 - 153

Usnesení Vlády ČR č. 146 - 147

Usnesení Vlády ČR č. 144 - 145

Usnesení Vlády ČR č. 143

Usnesení Vlády ČR č. 140 - 142

Usnesení Vlády ČR č. 133 - 137

Usnesení Vlády ČR č. 130 - 132

Usnesení Vlády ČR č. 129

Usnesení Vlády ČR č. 122 - 128

Usnesení Vlády ČR č. 120 - 121

Usnesení Vlády ČR č. 109 - 112

Usnesení Vlády ČR č. 106 - 108

Usnesení Vlády ČR č. 96 - 99

Usnesení Vlády ČR č. 84 - 90

Usnesení Vlády ČR č. 83

Usnesení Vlády ČR č. 82

Usnesení Vlády ČR č. 75 - 81

 

 

 

Ostatní

Provoz ambulací Oblastní nemocnice Příbram

Informace o webových stránkách HZS ČR

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 3/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

 

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území na nouzového stavu

 

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

 

 

Informační leták Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

 

Preventivní opatření Oblastní nemocnice Příbram a. s.

 

 

Zákaz volného pohybu

Vláda ČR s platností od 16.3.2020 od 0:00 hodin (od nynějška) do 24.3.2020 do 6:00 hodin, zakázala volný pohyb osob na celém území České republiky s výjimkou: cest do zaměstnání nezbytných cest za rodinou nezbytných cest k obstarání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží, krmiv pro zvířata atd.) cest do zdravotnických zařízení cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí výkonu činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku, zajištění zdravotních a sociálních služeb atd. Povolen je nezbytný doprovod.

 

 

Byla zřízena nová bezplatná Krizové linka ke Koronaviru 1212. Linky 155 a 112 využívejte jen v případě ohrožení života!!!


Krizové opatření - 14. 3. 2020

 

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou byl dne 13. 3. 2020 svolán krizový štáb Středočeského kraje, který projednal aktuální nařízení krizových opatření, která dne 12. 3. 2020 vydala vláda. V současné chvíli Středočeský kraj nebude přijímat žádná další opatření nad rámec opatření stanovených Vládou ČR a platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Kraj je neustále v kontaktu s jednotlivými složkami IZS, KHS a dalšími, se kterými koordinuje přípravu kraje na případná rizika plynoucí šíření nákazy koronavirem. Dále krizový štáb projednal:

 instituce zřizované Středočeským krajem v oblasti kultury jsou v návaznosti na vyhlášený nouzový stav pro území České republiky uzavřeny pro veřejnost od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů,

 pro veřejnost budou uzavřena muzea, galerie a památníky od 13. 3. 2020 do odvolání,

 v sociálních zařízeních na území kraje a nemocnicích již platí zákaz návštěv, školy jsou uzavřené do odvolání,

 od soboty 14. 3. 2020 bude zaveden prázdninový provoz u středočeských dopravců.

Krizový štáb kraje vyzval všechny občany, jež přijíždí z rizikových oblastí vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví (v současné době 18 států – Čína, Jižní Korea, Irán, Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rakousko, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Japonsko, USA, Řecko a Velká Británie), aby bezodkladně kontaktovali telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem bez osobního kontaktu svého registrujícího/praktického, obvodního/pracovního lékaře s informací, že se vrací z rizikové oblasti, s tím, že dotčený lékař nařídí těmto osobám karanténu v délce min. 14 dnů. Pokud tyto osoby mají nějakou zdravotní anamnézu, popř. přišly do styku s již nakaženou osobou (COVID-19) obrací se na linku 112, kde budou přepojeni na pracovníka Krajské hygienické stanice, který provede další opatření;

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a telefonní linky 771 137 070 (v pracovní dny 9:00-19:00, o víkendech 7:00-19:00) a 736 521 357 (v pracovní dny 7:00-9:00). V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz. http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html . Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

Kontakt na vedoucího pracovní skupiny krizového štábu kraje po dobu nastávajícího víkendu:

Luboš Navrátil, tel. 724 033 768, email navratil@kr-s.cz .

V souvislosti s množícími se dotazy na zajištění osobních ochranných pomůcek prostřednictvím kraje sdělujeme:

vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) Praha, ze dne 6. března 2020, byl zakázán vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a omezen jejich prodej. MZ tedy zajišťuje centrální nákup respirátorů třídy FFP3. Nakoupené osobní ochranné prostředky MZ dále rozděluje krajům v závislosti na uskutečněném objemu dodávek od výrobců, které však s určitostí nebudou v počátku pokrývat celkovou poptávku krajů.

Kraj ve spolupráci s MZ připravil systém redistribuce ministerstvem dodaných osobních ochranných prostředků zdravotnické záchranné službě, nemocnicím, praktickým lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně jeden týden provozu dopředu, neboť, jak bylo uvedeno, centrální nákup probíhá kontinuálně.

Středočeský kraj si nastavil distribuci ochranných prostředků do kraje ze zřízených distribučních míst v jednotlivých okresech, které kraj zřídí zejména za účelem zajištění distribuce prostředků praktickým lékařům, stomatologům a lékárníkům. Jednotliví příjemci budou postupně, v závislosti na frekvenci a objemu dodávek prostředků od MZ, vyzváni k jeho odběru ve spádovém okresním výdejovém místě. Kraj zveřejní podrobné informace k distribuci ochranných prostředků v území kraje na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení kraje. V okamžiku, kdy bude systém distribuce zahájen, bude současně aktivována informační telefonní linka pro oprávněné příjemce osobních ochranných prostředků.

Uvedené opatření MZ nezakazuje a ani neomezuje vývoz, nákup či prodej jakéhokoliv dalšího druhu nebo typu osobních ochranných pomůcek. Centrální distribuce se týká výhradně respirátorů třídy FFP3 (případně dalšího materiálu, který do centrální distribuce zahrne MZ). Zajištění jiných druhů a typů osobních ochranných prostředků, mimo respirátorů třídy FFP3, není možné zajistit cestou kraje, je nutné zajišťovat pořízení těchto prostředků vlastním nákupem.

Krizový štáb vyzval zřizovatele a doporučil, aby se snažili i sami shánět osobní ochranné pomůcky, jako jsou respirátory třídy FFP2, roušky a desinfekci. Aby na tuto snahu nerezignovali, neboť i dodávky MZ nemusí uspokojit veškeré požadavky.

 

Více informací na stránkách Města Příbram a Krizovém portálu a Ministrestva zdravotnictví

 

Informační linka pro Středočeský kraj 771 137 070 nebo 736 521 357.