Územní rozvoj

Obec má z roku 1999 zpracovanou urbanistickou studii společností Sdružení ÚP - MAPO, Novorosijská 9, Praha 10, manažer RNDr. Miloš Klinkera, urbanista Ing. arch. Zuzana Krčmářová.

 

Dne 9. 12. 2011 bylo jednohlasně schváleno zadání územního plánu Bukovany, které vyprojektovala Rozvojová inženýrská společnost, s. r. o., Jugoslávská 1081/20, 326 00  Plzeň - Východní Předměstí. Grafická příloha zadání k nahlédnutí zde.