Územní plán

Obec má z roku 1999 zpracovanou urbanistickou studii společností Sdružení ÚP - MAPO, Novorosijská 9, Praha 10, manažer RNDr. Miloš Klinkera, urbanista Ing. arch. Zuzana Krčmářová.

 Dne 9. 12. 2011 bylo schváleno zadání územního plánu Bukovany, které vyprojektovala Rozvojová inženýrská společnost, s. r. o., Jugoslávská 1081/20, 326 00  Plzeň - Východní Předměstí.

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecní povahy - územní plán obce Bukovany

 

Vyvěšeno dne: 17. 8. 2020

Sejmuto dne:


Veřejná vyhláška - zahájení řízení Návrhu územního plánu Obce Bukovany

Vyvěšeno dne: 3. 12. 2019

Sejmuto dne: 3. 1. 2020

 

Veřejná vyhláška - zahájení řízení Opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Obce Bukovany

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2020

Sejmuto dne: 15. 6. 2020

 


Textová část

1. Odůvodnění územní plánu Obce Bukovany

2. Výrok územního plánu Obce Bukovany


Grafická část

1. Základní členění území

2. Hlavní výkres

3. Dopravní a technická infrastruktura

4. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěsná opatření

5. Koordinační výkres

6. Předpokládané zábory půdního fondu

7. Výkres širších vztahů

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území