Územní plán

Obec má z roku 1999 zpracovanou urbanistickou studii společností Sdružení ÚP - MAPO, Novorosijská 9, Praha 10, manažer RNDr. Miloš Klinkera, urbanista Ing. arch. Zuzana Krčmářová.

 

 Dne 9. 12. 2011 bylo jednohlasně schváleno zadání územního plánu Bukovany, které vyprojektovala Rozvojová inženýrská společnost, s. r. o., Jugoslávská 1081/20, 326 00  Plzeň - Východní Předměstí. Grafická příloha zadání k nahlédnutí zde.

 

V souvislosti se zpracováním územního plánu Vás zveme na debatu s Ing. Arch. Šmolíkem, která se uskuteční dne 26. 7. 2018 od 16:00h v pohostinství, kde Vám bude návrh ÚP podrobněji vysvětlen. Případné dotazy a připomínky, vč. potvrzení své účasti, zašlete do 23. 7. 2018 na email bukovanypb@seznam.cz, v kopii na info@kovopat.cz.

Návrh územního plánu je k nahlédnutí na obecním úřadě po předchozí domluvě.