Úvodní strana


Vítejte na oficiálních stránkách

obce Bukovany, okr. Příbram 

 

V roce 2016 si naše malinká obec připomněla výzmamné výročí 700 let od první věrohodné písemné zmínky o své existenci. Rok 1316 a vlastník obce Zachař z Bukovan, příslušník rytířského rodu Pintů z Bukovan, jsou zmiňováni v několika zdrojích. Akce se konala současně s X. Zámeckou slavností Dětské odborné léčebny Ch. G. Masarykové, která si zároveň v ten samý den oslavila 85 let svého provozu.


Čas ovšem běží neúprosně dál, a proto si Vás touto cestou dovolujeme pozvat na XXIV. sraz obcí Bukovany, který se koná ve dnech 25. - 27. srpna 2017.


Předběžný program, který se může ještě změnit:

Pátek 25. srpna

16:00 – 19:00 přivítání účastníků u Obecního úřadu

20:00 – 20:10 slavnostní zahájení

20:10 – 02:30 taneční zábava s kapelou A je to!


Sobota 26. srpna

08:30 – 17:00 soutěže (fotbal, nohejbal, volejbal, stolní tenis, šipky, rybolov, lano, bukovanské šlapky)

10:30 – 12:00 setkání zástupců obcí

17:15 – 17:45 ukázka SDH Zalužany

20:00 – 21:00 taneční zábava se skupinou Dlouhá noc

21:00 – 21:30 vyhlášení výsledků soutěží a předání pořadatelské štafety

21:30 – 02:30 pokračování taneční zábavy


Celodenní promítání o historii obce a srazů.


Neděle 27. srpna

09:00 – 10:30 rozloučení s účastníky u Obecního úřadu


Těším se na setkání s Vámi.


Bukovany leží na samém rozhraní Středočeského kraje a Jihočeského kraje, nedaleko okresního města Příbrami, v malebném přírodním, ekologicky čistém prostředí Povltaví. Je bohatě obdařena krásnými lesními porosty rozkládajícími se v okolí, a krajina jako celek s dominantou zámku přispívá ke klidnému pocitu a radosti ze života. Obec leží na jižním svahu vrchu Pteč, jež má nadmořskou výškou 632 m. Bukovany jsou ves s bývalou tvrzí a dvorem starého slovanského původ, která vznikla stejně jako sousední vsi v období 9. - 11. st. Vsi stejného jména se nacházejí 4 v Čechách a 2 na Moravě. Všechny tyto vsi leží v blízkosti lesů, ve starších dobách převážně bukových. Lidé žijící kolem těchto lesů se nazývali BUKOVĚNÉ a z toho vznikl i název jejich vsí - BUKOVANY.


K 1. 8. 2017 je v obci trvale hlášeno 90 obyvatel, vč. přilehlé osady Sedlečko, která je odnepaměti součástí Bukovan.