Akce, Novinka, Oznámení, Stalo se ...

Oznámení ŘSD - oprava silnice I/4

Od 8.10. 2020 bude zahájenaí oprava povrchu a odvodnění na silnici I/4. Celá rekonstrukce je rozvržena do 8 etap. Zahajovat se bude etapami 3+4. Ty omezí dopravu v úseku km1,29 -2,47, místně je to přibližně od křižovatky silnic I/3 a III/0046 a dále na Milín až za křižovatku silnice I/3 se silnicí III/0047 (odbočka na Životice). Délka opravovaného úseku je 1180 metrů. V závislosti na realizované etapě bude omezen i provoz na sil. III/0047 a bude třeba sledovat přenosné svislé dopravní značení.

Samovýroba palivového dřeva

Samovýroba palivového dřeva

Výzva ON Příbram

Nemocnice žádá pacienty svých praktických lékařů, aby své lékaře nejdříve kontaktovali telefonicky

Oblastní nemocnice Příbram - nutriční poradna

Koronavir Covid-19

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace - poslední šance, leták ke stažení zde

Bezpečnostní desatero

Leták "Bezpečnostní desatero" ke stažení zde.

Tašky na tříděný odpad

Pro zájemce jsou na obecním úřadě na vyžádání trašky na tříděný odpad.


Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Letáček ke stažení

Pomoc a poradenství obětem trestných činů