Oznámení

Oznámení

Plocha pro vylepení plakátů

Oznámení o konání voleb

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Zpráva o výsledku hospodaření a závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno dne: 1. 3. 2018

Sejmuto dne:24. 3. 2018

 

 

Závěrečný účet za rok 2017

Vyvěšeno dne: 1. 3. 2018